Tietosuojaseloste

Whooshing Deadlinesin / Translato Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Translato Oy (aputoiminimi Whooshing Deadlines)

Yhteystiedot:
Salotie 11
33180 Tampere

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Anna Mäntynen
Salotie 11
33180 Tampere
anna@translato.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme henkilötietoja. Jos asiakkaamme luovat Whooshing Deadlines -sovellukseen omien asiakkaidensa henkilötietoja, he ovat silloin rekisterinpitäjiä, eikä tätä tietosuojaselostetta sovelleta asiakkaiden luomiin tietoihin.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella tuotteiden ominaisuuksista ja päivityksistä kertomiseksi sekä mahdollisista teknisistä ongelmista tiedottamiseksi ja niiden ratkaisemiseksi.
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, kun rekisteröity ottaa meihin yhteyttä tekemällä esim. tarjouspyynnön, tuotetiedustelun tai teknisen tukipyynnön tai kun hän on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja markkinointiviestien lähettämiseen esittelytapahtuman, koulutustilaisuuden tai vastaavan yhteydessä taikka internetsivustomme tai sosiaalisen median palvelujen välityksellä.
 • Henkilötietoja käsitellään oikeutetun etumme perusteella, joka on liiketoimintamme harjoittaminen sekä asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden palveleminen osana liiketoimintaa.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen (mm. tuotetiedustelujen, tilausten ja tukitapausten käsittely)
 • palveluistamme kertominen ja niiden markkinoiminen potentiaalisille asiakkaille eli käännös- ja tulkkausalan toimijoille
 • sovellustuotteiden teknisen toimivuuden tarkkaileminen ja takaaminen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteriimme tallennettavat rekisteröityjen henkilötiedot ovat asiakkaan tai tämän yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite sekä asiakkaan kotipaikka ja postiosoite. Lisäksi tallennamme muita arvonlisäverotusvaatimusten täyttämisen ja sovelluksen tarjoamisen kannalta tarpeellisia tietoja, mutta ne eivät ole henkilötietoja (esimerkiksi maksutapahtuman tunnistetiedot, VAT-numero, asiakassuhteen alkamispäivä, tiedot ostetuista tuotteista, käytettävä sovellusversio ja käytössä olevien lisenssien määrä).

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Translato Oy, Salotie 11, 33180 Tampere / anna@translato.fi:

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Esimerkiksi sähköpostiosoitteen poistaminen rekisteristä johtaa siihen, ettei rekisteröity enää voi käyttää tuotteitamme.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tiedustelun tai tuotetilauksen yhteydessä. Verkkosivuston lomakkeista käy ilmi, mitä tietoja niillä kerätään. Lisäksi henkilötietoja kerätään markkinointitapahtumien yhteydessä ja julkisesti saatavana olevista rekistereistä (esim. alakohtaisten järjestöjen hakupalvelut ja vastaavat, joihin tuotteiden markkinointikohderyhmään kuuluvat henkilöt ovat itse ilmoittaneet tietojaan, sekä EU:n alueella että muissa maissa).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Translato Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Stripe (verkkokaupan maksuliikenne)
 • PayPal (verkkokaupan maksuliikenne)
 • MailChimp (uutiskirjeiden lähettäminen)
 • Pirkan Tilipalvelu Oy (tili- ja kirjanpitotoimisto)
 • Xetpoint Oy (sovelluksen pilvipalvelin- ja tietokantaympäristön toimittaja).

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Jos rekisteröity haluaa poistaa tietonsa asiakasrekisteristämme, hän ei voi enää jatkaa palvelujemme käyttöä. Rekisteröity voi poistua uutiskirjeidemme jakelulistalta jokaisessa lähettämässämme uutiskirjesähköpostissa olevan linkin kautta. Kirjanpitoaineistoa, kuten laskuja, säilytetään lakisääteinen aika.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Translato Oy:n työntekijät. Henkilötietojen käsittelyä ei ole ulkoistettu. Emme pääsääntöisesti toimita laskutusaineistoa tai muuta henkilötietoja sisältävää aineistoa tili- ja kirjanpitotoimistoomme, eikä palvelinympäristömme toimittajalla ole pääsyä asiakasrekisteriimme sisältyviin henkilötietoihin.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.