Erikoisalojen tarkoituksena on auttaa seuraamaan sitä, miten työsi jakautuvat aihealueittain. Määrittämällä töiden erikoisalat johdonmukaisesti saat esimerkiksi helposti koottua tiedon käännösmääristäsi tarjouskilpailuja, apurahahakemuksia ja työsi markkinointia varten (lisätietoja on Raportit-ohjeessa ja vinkeissä alla).

Erikoisalojen lisääminen ja nimeäminen tapahtuu Whooshing Deadlinesissa vastaavasti kuin kieliparienkin. Napsauta Lisää uusi erikoisala -painiketta asetusikkunan oikeassa laidassa keskellä, niin näkymä muuttuu oikeanpuoleisen kuvan mukaiseksi. Anna erikoisalalle haluamasi nimi. Voit määrittää sille halutessasi myös vaikeustason eli aikakertoimen (0,1–3,0), jos työskentelynopeutesi kyseisen erikoisalan parissa poikkeaa tavanomaisesta suuntaan tai toiseen. Tavallista helpommille eli nopeammin eteneville erikoisalojen teksteille valitaan aikakertoimeksi ykköstä pienempi luku ja hitaammin eteneville sitä suurempi luku. Aikakerroin otetaan huomioon käännökseen tarvittavan ajan laskennassa, eli työhön kuluva aika pitenee valitun kertoimen verran. Whooshing Deadlinesille tyypilliseen joustavaan tapaan myös aikakerrointa voi muuttaa milloin tahansa työtä syötettäessä tai muokkaamalla työn tietoja kesken työskentelyn.

Tallenna erikoisala Valmis-painikkeella tai palaa asetuksiin tallentamatta Peruuta-painikkeella. Muista lopuksi tallentaa kaikki asetuksiin tekemäsi muutokset asetusikkunan alareunan Tallenna-painikkeella.

Vinkki!

Jos teet Suomen Kääntäjien ja Tulkkien Liitto ry:n Kopiosto-apurahojen hakemiseen oikeuttavia käännöksiä, voit luoda pitää niistä kirjaa erikoisalojen avulla. Luo yksi tai vaikka useita Kopiosto-alkuisia erikoisaloja haluamallasi tarkkuudella (Kopiosto-käyttöohje, Kopiosto-lehtiartikkeli jne.) ja valitse sopiva Kopiosto-erikoisala aina työn tietoja syöttäessäsi, niin saat muutamalla napsautuksella esiin taulukkomuotoisen raportin kaikista määrittämälläsi aikavälillä tekemistäsi Kopiosto-töistä ja niiden laajuudesta.

Vinkki!

Voit hyödyntää erikoisaloja aihe- tai asiakaskohtaiseen erikoishinnoitteluun. Jos olet sopinut jonkin asiakkaan kanssa tietyn aihealueen tai tietyn loppuasiakkaan teksteistä perushintaa korkeamman tai matalamman hinnan, luo vastaava erikoisala ja määritä sille muusta hinnoittelusta poikkeva hinta asiakkaan tiedoissa.