Whooshing Deadlinesiin voi luoda asiakkaita ja tallentaa kullekin asiakkaalle kielipari- ja erikoisalakohtaiset hintatiedot. Lisää asiakkaita napsauttamalla asetusikkunan oikeassa reunassa olevaa Lisää uusi asiakas -painiketta. Näyttöön avautuu uusi ikkuna asiakkaan tietojen syöttämistä varten. Kaikki kentät ovat vapaaehtoisia, joten voit itse valita, missä laajuudessa tallennat tietoja. Voit muuttaa aiemmin syöttämiäsi tietoja milloin tahansa Muokkaa asiakasta -painikkeella ja poistaa kaikki asiakkaan tiedot nimeä myöten Poista asiakas -painikkeella. Nuoli ylöspäin– ja nuoli alaspäin -painikkeilla voit järjestellä asiakasluetteloasi: valitse jokin asiakas napsauttamalla sen nimeä ja siirrä sitä nuolipainikkeilla ylös- tai alaspäin luettelossa.

Anna asiakkaalle vapaavalintainen nimi tietojen syöttöikkunassa. Voit valita laskutuksessa käytettävän valuuttayksikön parinkymmenen yleisimmän valuutan joukosta ja tallentaa asiakaskohtaisen minimihinnan. Aikavyöhykevalinta helpottaa etenkin eri maanosissa toimiville asiakkaille tehtävien töiden hallintaa ja aikataulutusta, sillä jos asiakkaalle valitaan jokin muu kuin oletuksena oleva, tietokoneen kellon mukainen aikavyöhyke, työn tiedoissa näytetään palautusaika eli deadline sekä omalla aikavyöhykkeelläsi että asiakkaan aikavyöhykkeellä. Kun napsautat Uusi hinta -painiketta, pääset syöttämään asiakaskohtaiset hintatiedot (alin kuva). 

Näkyviin tulevat kieliparien ja erikoisalojen riippuvalikot. Huomaa, että voit syöttää hintoja vain, jos olet aiemmin tallentanut asetusikkunassa kielipareja ja/tai erikoisaloja!  Valitsemalla jommankumman tai molemmat riippuvalikoiden vasemmalla puolella olevista valintaruuduista voit määrittää hintoja kielipareille ja erikoisaloille sekä niiden yhdistelmille. Voit käyttää mitä tahansa hinnoitteluyksiköitä eli täyttää hintatietoruutuja tai jättää niitä tyhjäksi mielesi mukaan. Oheisessa esimerkissä asiakkaalle on syötetty hinta kieliparissa en–fi sivuina, sanoina ja tunteina.

Kun olet syöttänyt haluamasi tiedot, napsauta Tallenna-painiketta. Voit jatkaa hintatietojen syöttämistä asiakastietoikkunassa valitsemalla Uusi hinta, muokata aiemmin syöttämiäsi tietoja valitsemalla Muokkaa hintaa sekä poistaa hintatietoja valitsemalla Poista hinta. Kun olet tehnyt kaikki haluamasi muutokset, poistu asiakastietoikkunasta napsauttamalla Valmis-painiketta. Muista tallentaa kaikki asetuksiin tekemäsi muutokset lopuksi asetusikkunan alalaidassa olevalla Tallenna-painikkeella tai sivuuttaa ne Peruuta-painikkeella.

Vinkki!

Jos olet sopinut esimerkiksi käännöstoimistoasiakkaasi kanssa perushinnoista poikkeavasta hinnoittelusta joillakin erikoisaloilla tai joillekin loppuasiakkaille, tallenna ensin käännöstoimistoasiakkaan perustiedot asiakastietojen syöttöikkunassa sekä tarvittavat erikoisalat/loppuasiakkaat asetusikkunan Erikoisalat-kohdassa. (Loppuasiakas = ”erikoisala”!) Palaa sitten asiakkaan tietoihin valitsemalla asiakas asetusikkunassa ja napsauttamalla Muokkaa asiakasta -painiketta. Valitse asiakastietojen syöttöikkunassa sitten Uusi hinta -painike ja sen jälkeen Kielipari- ja Erikoisala/aihe-kohtien valintaruudut vasemmassa laidassa. Näkyviin tulevat riippuvalikot, joista voit valita haluamasi kieliparin ja erikoisalan/loppuasiakkaan sekä syöttää kyseiselle yhdistelmälle omat hintatietonsa. Kun valitset työtä luodessasi vastaavan asiakkaan, kieliparin ja erikoisalan, työssä käytetään automaattisesti tässä määriteltyä erikoishinnoittelua.